Olika typer av Wikis

  • En (distans)lärare kan alltid redigera varje wiki i sin kurs
  • Det finns tre typer av wikis: (distans)lärare, kurs/grupp, student/elev/deltagare/lärande
  • Aktiviteten har tre lägen för grupper i Moodle: "Inga grupper" "Separata grupper" and "Synliga grupper"
  • Samma initiala innehåll fylls i för alla grupper
Det finns nu en matris med nio olika möjligheter:
Inga grupper Separata grupper Synliga grupper
(Distans) lärare (Distans) läraren skapar och redigerar wikin. Studenter/ elever/ deltagare/ lärande kan läsa innehållet. Det finns en wiki för varje grupp som bara (distans) läraren kan ändra. Varje student/ elev/ deltagare/ lärande ser bara den egna gruppens wiki. Det finns en wiki för varje grupp som bara (distans) läraren kan ändra. Varje student/ elev/ deltagare/ lärande kan se alla wikis. De kan även välja dem från en dropdown-meny som innehåller alla grupper.
Kurs/grupp (Distans) läraren och studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande kan skapa och redigera wikin. Studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande kan se och ändra sin egen grupps wiki. Studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande kan se och ändra sin egen grupps wiki. De kan även välja dem från en dropdown-meny som innehåller alla grupper.
Studenter/ elever/ deltagare/ lärande Varje student/ elev/ deltagare/ lärande kan se och ändra sin egen wiki. Varje student/ elev/ deltagare/ lärande kan se och ändra sin egen wiki, och ser alla andra wikis som hör till de andra i hans/hennes grupp. De kan även välja dem från en dropdown-meny som innehåller alla wikis i gruppen. Varje student/ elev/ deltagare/ lärande kan se och ändra sin egen wiki, och ser alla andras wikis. De kan även välja dem från en dropdown-meny som innehåller alla grupper.

Under förutsättning att gruppläget inte har framtvingats av inställningarna så kan det ställas in med hjälp av ikonerna för grupp på kursens hemsida efter det att wikin har skapats.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English