Kontrollera länkar

Det här verktyget kontrollerar alla http:// länkar för att se om de är tillgängliga. Sedan sparas wikisidan om, med de felaktiga länkarna markerade så att det ska bli lättare att redigera.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English