Betygssättning av försök

När du tillåter att användare att göra flera försök så kan du välja hur du ska använda resultatet av försöken när de ska infogas i betygskatalogen.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English