Ska sidan som visar användare strukturen på innehållet hoppas över?

Om du lägger till ett paket med bara ett lärobjekt i så kan du välja att automatiskt hoppa över sidan som visar strukturen på innehållet när användare klickar på en SCORM-aktivitet på kursens sida.

Du kan välja:

  • Hoppa Aldrig över sidan som visar strukturen på innehållet.
  • hoppa över sidan som visar strukturen på innehållet endast Vid första visningen (den första gången som användaren visar SCORM-paketet).
  • Hoppa Alltid över sidan som visar strukturen på innehållet.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English