Antal försök

Här anger du det antal försök som användarna får göra
Det fungerar bara med SCORM1.2- och AICC-paket. SCORM2004 har ett eget sätt att definiera max antal försök.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English