Dölj knappen Förhandsgranska

Om det här alternativet är inställt till "Ja" så kommer knappen Förhandsgranska sidan för visning av ett SCORM/AICC-paket att döljas.

Studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande kan välja att förhandsgranska aktiviteten eller försöka att genomföra den på normalt sätt.

När ett lärobjekt är förhandsgranskat så kommer det att markeras med Genombläddrad ikonen för "förhandsgranskat".

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English