Parametrar för IMS resurser

Genom att använda dessa parametrar kan Du konfigurera hur ett ett IMS Content Package (Innehållspaket) ska visas:

  • Sidmeny för navigation - en lista med länkar till vänster om innehållet
  • Innehållstabell: Om Du aktiverar detta alternativ så kommer den första sidan i IMS-paketet att visa en tabell över innehåll i resursen. För att undvika denna automatiskt skapade sida så bör Du avaktivera detta alternativ.
  • Knappar för navigation: Om Du aktiverar detta alternativ så kommer varje sida att visa några navigationsknappar för att gå till den föregående eller nästa sida i paketet. För att undvika dessa knappar så bör Du avaktivera detta alternativ.
  • Hoppa över sidor i undermenyerna
  • Uppåt-knapp - en knapp för att återgå till navigation på sektionsnivå

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English