Att bädda in filer in en ram

Med det här alternativet kan du visa en fil i en ram so att Moodles navigation blir kvar på sidan i en övre ram.

Lägg märke till att det här alternativet normalt sett inte är nödvändigt för mediatyper som filmer, ljudfiler eller Flashfilmer eftersom de med det här alternativet avaktiverat kommer att bäddas in i en navigerbar sida.

Lägg även märke till att användningen av ramar kan försämra tillgängligheten vílket innebär att det här altenativet kommer att ignoreras helt om användare har valt "Skärmläsare" i sina profiler.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English