Tidsfördröjning mellan olika försök på ett test

Om du anger en tidsfördröjning här då kommer studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande att bli tvungna att vänta så länge innan de kan göra förnyade försök att genomföra testet.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English