Tidsfördröjning mellan första och andra försöket

Om du ställer in en tidsfördröjning då kommer studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande att vara tvungna att vänta så länge innan de kan göra ett andra försök att genomföra testet.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English