Stoppa vid fel

Frågor importeras i två steg. Först "parsas" input-filen och det sker en kontroll om den är giltig. Sen skrivs den in i databasen. Om det här alternativet är aktiverat (standardmässigt förval) och ett fel upptäcks under parsingen då görs inget försök att skriva in den in databasen.

Om det här alternativet inte är aktiverat då kommer det att göras försök att skriva alla giltiga frågor till databasen.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English