Blanda inom frågor

Om du aktiverar det här alternativet då kommer de delar som bygger upp de enskilda frågorna att slumpmässigt blandas varje gång en student/elev/deltagare/lärande påbörjar ett försök med det här testet, detta under förutsättning att alternativet även är aktiverat i inställningarna för frågan.

Avsikten är bara att göra det lite svårare för folk att kopiera av varandra.

Det här gäller bara frågor som består av flera delar som t.ex. flervalsfrågor och para-ihop-frågor. Ordningen för flervalsfrågor blandas bara när det här alternativet är aktiverat. Svaren till para-ihop-frågor blandas alltid, i det fallet styr den här inställningen bara huruvida även ordningsföljden på paren av frågor-svar ska blandas.

Det här alternativet har ingenting med användningen av slumpmässiga frågor att göra.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English