Kortsvarsfrågor

Som svar på en fråga (där det kan ingå en bild) skriver den svarande in ett ord eller en kort fras.

Det kan finnas många möjliga korrekta svar, vart och ett med ett visst betyg. Om Du har valt alternativet 'Skiftlägeskänsligt' så kan Du ha olika poäng för 'Ord' och 'ord'.

Du kan använda tecknet asterisk (*) som ett "wildcard" för att matcha vilken kombination av tecken som helst. Om du t.ex. använder "plan*ing" för att matcha vilket ord eller vilken fras som helst som inleds med "plan" och avslutas med "ing" t.ex. "plantering", "plantsättning", och "planering". Om du istället vill matcha just en asterisk då behöver du använda ett tillbakalutningstecken så här: \*

Utan asterisk jämförs svar med exakthet så då Du måste vara noga med Din stavning.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English