Att importera nya frågor

Den här funktionen låter Dig importera frågor från externa textfiler som har laddats upp via ett formulär.

Det finns ett antal olika filformat som Du kan använda:

En anteckning om koderna för teckenuppsättningar

Om din fil innehåller icke-ascii-tecken då måste du använda teckenuppsättningen för UTF-8. Det är möjligt att du kan välja eller konvertera till UTF-8 med hjälp av ditt vanliga ordbehandlingsprogram eller också kanske programvaran för export kan klara detta. Men var särskilt uppmärksam med filer som har skapats med Microsoft Office eftersom de använder speciellt kodade teckenuppsättningar. XML-baserade importformat kommer att hanteras automatiskt under förutsättning att din Moodle-server kör PHP 5.

Det finns ett antal filformat som stödjs:

GIFT-formatet

GIFT är det mest heltäckande importformatet som det går att använda för att importera testfrågor till Moodle från en textfil. Det utformades för att vara ett enkelt sätt för lärare att skriva frågor i textfilsformat. Det stödjer flervalsfrågor, Sant/Falskt, Kortsvar, Para-ihop och numeriska frågor likväl som lucktester. Det går att blanda olika frågetyper i en enskild textfil och formatet stödjer även kommentarer, namn på frågor, återkoppling och procentviktade betyg. Här nedan ser du några exempel:

Who's buried in Grant's tomb?{~Grant ~Jefferson =no one}

Grant is {~buried =entombed ~living} in Grant's tomb.

Grant is buried in Grant's tomb.{FALSE}

Who's buried in Grant's tomb?{=no one =nobody}

When was Ulysses S. Grant born?{#1822}

Mer info om "GIFT"- formatet

Aiken-formatet

Det här är ett enkelt format för att importera flervalsfrågor från en textfil.

Mer info om "Aiken"-formatet

Moodle XML-format

Detta Moodle-specifika format importerar testfrågor som tidigare har exporterats i samma format. Formatet är tydligt och du testar det lämpligast genom att exportera en kategori i Moodles XML-format. I XML-formatet går det att importera bildfiler.

Mer info om "Moodle XML"-formatet

Utelämnade ord

  • Det här formatet stöder bara flervalsfrågor. Varje svar är åtskiljt med tecknet tilde (~), och det korrekta svaret har ett prefix i form av ett likhetstecken (=). Här är ett exempel:
    Så snart vi som barn börjar att utforska våra kroppsdelar så blir studenter/elever/lärande i ämnena {=anatomi och fysiologi ~reflexologi ~vetenskap ~experiment}, och på ett sätt förblir vi det livet ut.

Mer info om formatet "Utelämnade ord"

AON

  • Det här är detsamma som formatet "Utelämnade ord" förutom det att efter det att frågorna har importerats så omvandlas alla kortsvarsfrågor , fyra åt gången, till para-ihop-frågor.
  • Dessutom blandas svaren på flervalsfrågor slumpmässigt i samband med att de importeras.
  • Formatet har döpts efter en organisation som sponsrade utvecklingen av många egenskaper i testfunktioner av det här slaget.

Blackboard

  • Den här modulen kan importera frågor som har sparats i Blackboards exportformat. Modulen är beroende av XML-funktioner för att kunna kompileras in i Din PHP-applikation.

Mer info om 'Blackboard'-formatet

Blackboard V6+

Den här modulen kan importera frågor som är sparade i Blackboards exportformat. Den tillhandahåller ett begränsat stöd för Blackboard Version 6 och 7. Den är beroende av XML-funktioner som kompileras till PHP. Du måste ladda upp zipfilen som har exporterats från Blackboard.

WebCT

Den här modulen kan importera frågor som är sparade i WebCT's textbaserade format.

Mer info om "WebCT"-formatet

Course Test Manager

Den här modulen kan importera frågor som är sparade i en test av typen Course Test Manager. Den är beroende av olika sätt att få tillgång till testbanken som ligger i en Microsoft Access databas, beroende på om Moodle körs på en Windows eller Linux webserver.

I Windows låter modulen dig ladda upp access databasen precis som vilken annan importfil som helst för data.

I Linux, måste du sätta upp en windowsmaskin på samma nätverk med databasen för Course Test Manager och ett program som kallas ODBC Socket Server, som i sin tur använder XML för att föra över data till Moodle på Linuxservern.

Var snäll och läs hela hjälpfilen här nedan innan du använder den här klassen av import.

Mere info om "CTM"- formatet

Inbäddade svar (Lucktest)

Det här specifika formatet importerar bara en sorts fråga, nämligen formatet för Inbäddade svar (Lucktest).

Mer info om "Cloze"-formatet

Learnwise-formatet

Detta format kan importera flervalsfrågor som har sparats i Learnwises XML-format.

Examview-formatet

Detta format kan importera från Examview 4 XML-filer. Lägg märke till att äldre versioner av Examview inte stödjs.

Import och exportformat är inpluggbara resurser. Det kan finnas ytterligare format i databasen för moduler och plugin-program.

Egentillverkat

  • Om Du har ett eget format som Du behöver kunna importera så kan Du implementera det själv genom att redigera mod/quiz/format/custom.php
  • Det är inte så mycket ny kod som Du behöver, bara så mycket som krävs för att tolka (parse) en enskild fråga ur en given text.

Mer info om "Egentillverkade" format

Fler format kommer att finnas så småningom, WebCT, IMS QTI och vad som helst annat som Moodle-användare kan komma att bidra med!

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English