Att exportera frågor från en kategori

Den här funktionen gör det möjligt för Dig att exportera en komplett kategori av frågor till en textfil.

Lägg dock märke till att i många filformat är det så att viss information försvinner när man exporterar frågorna. Det beror på att det finns många format som inte stödjer alla de finesser som man kan använda i Moodle-frågor. Du bör inte förvänta Dig att kunna exportera och importera frågor samtidigt som Du bevarar dem i exakt samma format. Vissa typer av frågor kanske inte går att exportera alls. Du bör alltså testa exporterade frågor innan Du använder dem i en skarp produktionsmiljö.

De format som f n stödjs är:

GIFT-formatet

 • GIFT är det mest heltäckande import- och exportformatet som finns när det gäller att exportera testfrågor av Moodle-typ till en textfil. Man har utformat det så att det ska vara en enkel metod för lärare att skriva frågor som en textfil. Det stödjer flervalsfrågor, frågor av typen Sant-Falskt, kortsvar, para-ihop och numeriska frågor. Det stödjer även test av typen: Vilket är det ord som saknas? Lägg dock märke till att test med inbäddade svar f n inte stödjs. Olika frågetyper kan blandas i en enda textfil. Formatet stödjer även kommentarer till rader, namn på frågor och procentviktade betyg/omdömen.

  Nedan kommer några exempel:
  Vem är begravd i "Grant's tomb"?{~Grant ~Jefferson =ingen}
  
  Grant är{~begravd =gravsatt ~lever} i "Grant's tomb".
  Grant är begravd i "Grant's tomb".{FALSE}
  
  Vem är begravd i "Grant's tomb"?{=ingen =ingen alls}
  
  När föddes Ulysses S. Grant?{#1822}
  

Mer info om "GIFT"-formatet

XML-format för Moodle

Detta för Moodle specifika formatet exporterar testfrågor i ett enkelt XML-format. De kan sedan importeras till en annan kategori av frågor eller användas i någon annan process så som XSLT transformation. XML-formatet kommer att exportera bilder som är kopplade till frågor.

IMS QTI 2.0

Exporterar i standardformatet IMS QTI (version 2.0). Lägg märke till att detta skapar en grupp filer inne i en enskild 'zip'-fil.

Mer information om IMS QTI (extern webbplats i nytt fönster)

XHTML

Exporterar kategorin som en enskild sida med 'strict' XHTML. Varje fråga får en klar position inom sina egna <div> taggar. Om du vill använda den här sidan som-den-är så behöver du åtminstone redigera <form>-taggen vid början av <body>-sektionen för att tillhandahålla en lämplig åtgärd (t.ex. ett 'mailto').

Import och export format är pluggbara resurser. Det kan finnas andra alternativa format i databasen för moduler och plugin-program.

Fler format kommer att tillkomma, vad helst annat som Moodle-användare kan komma att bidra med!

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English