Decimalpoäng

Genom att använda den här inställningen kan Du ange antalet decimaler som ska visas i betyget/omdömet för varje försök. Om du t.ex. väljer '0' så betyder det att de visade betygen kommer att avrundas till heltal.

Den här inställningen påverkar bara visningen av betyg. Detta har ingen inverkan på de interna beräkningarna och avrundning av betyg.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English