Visa de rätta svaren

Om Du aktiverar 'rätt svar' så kommer återkopplingen också att visa rätt svar på varje fråga (markerad med en klar färg).

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English