Visa knappen "Besvara frågan igen"

Det här kommer att visa en knapp efter en fråga som har besvarats felaktigt. Då kan studenten/ eleven/ deltagaren/ den lärande göra ett nytt försök att besvara frågan. Det fungerar inte med essäfrågor så aktivera inte detta om Du använder sådana frågor.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English