Tillåt studenter/ elever/ deltagare/ lärande att backa i lektionen.

Det här kommer att låta studenterna/ eleverna/ deltagarna/ de lärande att navigera bakåt genom lektionen för att ändra sina svar.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English