Hoppa-till-länken

Varje svar har en hoppa-till-länk. När någon har valt ett svar så visas återkopplingen på svaret för studenten/ eleven/ deltagaren/ den lärande. Efter det visas den sida om hoppa-till-länken refererar till. Denna länk kan vara relativ eller absolut. Relativa länkar är Den här sidan och Nästa sida. Den här sidan betyder att samma sida visas igen. Nästa sida visar den sida som följer efter denna i en logisk följd av sidor. En absolut länk till en sida anger Du genom att välja sidans titel.

Lägg märke till att en (relativ) Nästa sida hoppa-till-länk kan visa en annan sida efter det att sidor har flyttats. En hoppa-till-länk som använder sig av sidotitlar visar däremot alltid samma sida även efter det att sidor har flyttats.

Specialhopp

Ej visad fråga inom en förgrening

Det här blir en länk till en slumpmässigt vald (av studenten/ eleven/ deltagaren/ den lärande) ej visad fråga mellan den här förgreningstabellen och slutet på lektionen eller nästa slut på en förgrening.

Slumpmässig fråga inom en förgrening

Det här blir en länk till en slumpmässigt vald fråga mellan den aktuella förgreningstabellen och slutet på lektionen eller nästa slut på en förgrening. Om studenten/ eleven/ deltagaren/ den lärande redan har sett frågan och antalet försök är fler än 1 då kommer de att få ytterligare en möjlighet att skaffa sig poängen för frågan. Om antalet försök är inställt till 1 då kommer frågan att hoppas över och istället visas en annan slumpmässig fråga.

Slumpmässig förgreningstabell

Det här blir ett hopp till en slumpmässig förgreningstabell mellan den aktuella och slutet på lektionen eller nästa slut på en förgrening.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English