Visa vänster meny

Det här kommer att visa en lista över sidorna (förgreningstabeller) i lektionen. Frågesidor, klustersidor, etc kommer inte att visas som standardmässigt förval, (Du kan däremot välja att visa frågesidorna genom att markera det alternativet för frågan).

Dessutom kan du genom att ange ett betyg som är högre än 0 göra så att den student/ elev/ deltagare/ lärande som genomför lektionen måste ha ett betyg som är lika med eller högre än det betyg som är angivet för att visas i den vänstra menyn. Detta gör det möjligt för den som utvecklar lektioner att tvinga alla att gå igenom hela lektionen under det första försöket. Om en student/ elev/ deltagare/ lärande sedan genomför lektionen ytterligare en gång efter att ha uppfyllt kraven för det aktuella betyget så kan han/hon i den vänstra menyn se att det går att förhandsgranska.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English