Att automatiskt länka ord- och begreppslistor till andra moduler

Om Du anger att en ord- och begreppslista ska länkas automatiskt så kommer de berörda bidragen automatiskt att länkas närhelst de dyker upp i andra resurser (forum, kommentarer osv)

Om Du inte vill att ett visst bidrag ska länkas så bör Du bädda in det mellan taggarna <nolink> och </nolink> i HTML-(käll)koden.

Om det är en kategori som har hittats så kommer den också att länkas. Lägg märke till att länkning av kategorier är skiftlägeskänsligt.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English