Olika alternativ för sökning

Du kan standardisera de sätt man kan använda för att söka sig igenom en ord- och begreppslista. Att söka på kategorier och datum går alltid. Du kan dock ange ytterligare tre alternativ:

VISA SPECIAL
Aktivera eller avaktivera sökning med hjälp av specialtecken som @, #, etc.

VISA ALFABETET
Aktivera eller avaktivera sökning med hjälp av bokstäver.

VISA ALLA
Aktivera eller avaktivera sökning med hjälp av att visa alla bidrag på en gång.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English