Att definiera den övergripande ord- och begreppslistan för kursen

Systemet tillåter att bidrag exporteras till den övergripande ord- och begreppslistan för kursen från vilken sekundär ord- och begreppslista som helst.

För att göra detta bör Du ange vilken ord- och begreppslista det är som är den övergripande.

OBS! Du kan bara ha en övergripande ord- och begreppslista per kurs.

Före Moodle 1.7, kunde bara (distans)lärare redigera den övergripande ord- och begreppslistan för kursen. I Moodle 1.7 och senare, kan du påverka detta med hjälp av att tilldela användare roller med utökade rättigheter.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English