Nyhetsforum

Nyhetsforumet är ett speciellt forum som skapas automatiskt för varje kurs och för ingångssidan på webbplatsen. Det är en plats där man kan publicera allmänna meddelanden. Du kan bara ha ett nyhetsforum per kurs.

Blocket "Senaste nytt" kommer att visa de senaste och mest aktuella diskussionena från det här speciella forumet (även om du döper om det). Av den här orsaken kommer forumet automatiskt att återskapas av Moodle om du använder blocket "Senaste nytt".

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English