Typer av aggregering för forum

Detta med aggregering för forum definierar hur alla de bedömningar/omdömen som har avgivits för inlägg i ett forum ska kombineras för att sedan ligga till grund för det slutliga betyget (för varje inlägg och för den samlade forum-aktiviteten).

Välj en av följande metoder för aggregering:

 • Medelvärde (förvald standardmetod)

  Medelvärdet för alla bedömingar/omdömen som har tilldelats inläggen i detta specifika forum. Detta är speciellt användbart när det handlar om att studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande ska bedöma varandra och det är mycket sådant arbete.

 • Räkna

  Antalet bedömda inlägg kommer att utgöra det slutliga betyget. Detta är speciellt användbart när antalet inlägg är av betydelse. Lägg märke till att totalsumman inte kan överskrida maxbetyget för forumet.

 • Max

  Den/t högsta bedömningen/omdömet används som slutbetyg. Detta är speciellt användbart när man will understryka deltagarnas bästa insatser, vilket tillåter dem att gör ett högkvalitativt inlägg lika väl som ett antal mer enkla svar på andras inlägg.

 • Min

  Den/t lägsta bedömningen/omdömet används som slutbetyg. Den här metoden uppmuntrar en kultur som eftersträvar hög kvalitet på alla inlägg.

 • Summa

  Alla bedömningar/omdömen för en viss användare läggs ihop. Lägg märke till att summan inte får överskrida maxbetyget för forumet.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English