Använd en förinställd mall

Detta använder en mall som är tillgänglig på hela webbplatsen.

Om du dessutom har sparat mallen till en databas med hjälp av 'Spara som förinställd mall' så kan du ta bort den när du vill.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English