Spara som en förinställd mall

Detta publicerar den aktuella mallen som en förinställd sådan som vem som helst på webbplatsen kan visa och använda. Den kommer att dyka upp i listan över förinställda mallar. Du kommer att kunna ta bort den när du vill.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English