Kräv godkännande

Ska bidrag godkännas av en lärare innan de kan visas för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande? Detta är användbart när Du vill moderera innehåll som skulle kunna vara olämpligt eller provocerande.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English