Att importera förinställda mallar från Zip

Använd detta för att ladda upp förinställda mallar som har sparats till din dator med hjälp av egenskapen exportera.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English