Importera från en CSV-fil

CSV betyder (C)komma-Separarerade-Värden och det är ett vanligt format för textutbyte.

Det förväntade filfomatet är en vanlig textfil med en lista över fältnamn som den första posten. Därefter följer data i form av en post per rad.

Fältavgränsaren är normalt sett ett kommatecken medan det inte finns någon standard (t.ex. parenteser) för att omsluta varje fält i varje post.

Posterna ska vara avskilda med nya rader (vanligtvis genererade genom att man trycker på RETURN eller ENTER i ordbehandlingsprogrammet). Tabbar kan anges genom att man använder \t och nya rader med \n.

Exempel på fil:

  namn,längd,vikt
  Kai,180cm,80kg
  Kim,170cm,60kg
  Koo,190cm,20kg

OBS! Det kanske inte finns stöd för alla fälttyper.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English