Mallar för fält

Den här menyn gör det möjligt för dig att behålla data från den befintliga databasen. För att bevara data i ett fält så måste du göra en mall så att datan hamnar i och visas i ett nytt fält. Alla fält kan även lämnas tomma utan att det kopieras någon information till dem. Alla ursprungliga fält som inte finns med i den nya mallen kommer att gå förlorade och alla de data som fanns där kommer att tas bort.

Du kan bara göra mallar med fält av samma typ så varje "dropdown" kommer att ha olika fält i sig. Dessutom måste du vara aktsam så att du inte försöker att göra en mall för ett gammalt fält som ska leda till mer än ett nytt fält.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English