Typer av uppgifter

Det finns ett växande antal typer av uppgifter tillgängliga:

Offline aktivitet

Detta är användbart när uppgiften utförs utanför Moodle. Det skulle kunna vara något någon annanstans på webben eller "face-to-face".

Studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande kan se en beskrivning av uppgiften men de kan inte ladda upp några filer eller så. Betygssättning fungerar som vanligt och studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande kommer att få meddelanden angående sina betyg.


Text online

Den här typen av uppgift ber användarna redigera en text genom att använda de vanliga verktygen för redigering. Lärarna kan betygssätta dem online och t.o.m lägga till kommentarer inne i texten eller göra ändringar.

(Om du är bekant med äldre versioner av Moodle, så fyller den här typen av uppgift samma funktion som som den gamla Journalmodulen.)


Ladda upp en enskild fil

Den här typen av uppgift gör det möjligt för varje deltagare att ladda upp en enskild fil i valfritt format.

Det skulle kunna vara ett Word-dokument, eller en bild, en zippad webbplats eller vad helst du ber dem skicka in.


Advancerad uppladdning av filer

Den här typen av uppgift gör det möjligt för varje deltagare att ladda upp en eller flera filer i valfritt format. Det skulle kunna vara ett Word-dokument, eller en bild, en zippad webbplats eller vad helst du ber dem skicka in.

Den här typen av uppgift gör det också möjligt för dig att ladda upp ett flertal filer som svar. Svarsfiler kan även laddas upp innan några uppgifter har skickats in och detta kan användas för att ge varje deltagare varsin fil att arbeta med.

Deltagare kan även mata in anteckningar som beskriver de inskickade filerna, hur deras arbete fortskrider eller vilken annan textbaserad information som helst.

Inskickning av den här typen av uppgift måste genomföras manuellt av deltagaren. Du kan granska den aktuella statusen när du vill. Icke avslutade uppgifter är markerade som utkast. Du kan återomvandla alla icke-betygssatta uppgifter till utkast.


Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English