Skicka in för betygssättning

Knappen "Skicka in för betygssättning" gör det möjligt för användare att signalera till betygssättare att de har avslutat arbetet med en uppgift. Betygssättarna kan ändå välja att omvandla uppgiften till ett utkast (t.ex. om den kräver ytterligare arbete).

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English