Skicka ett meddelande med e-post

Om du aktiverar detta så kommer studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande att få meddelanden via e-post angående sina betyg och återkoppling.

Dina personliga preferenser kommer att sparas och de kommer att tillämpas på alla inskickade uppgifter som du betygsätter.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English