Tillåt anteckningar

Om detta är aktiverat så kan deltagarna mata in anteckningar i en textyta. Det ungefär samma sak som en textbaserad online uppgift.

Den här textytan kan användas för kommunikation med den betygssättande personen, beskrivning av hur arbetet med uppgiften fortskrider eller vilken annan aktivitet som helst.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English