Maximalt antal uppladdade filer

Det maximala antalet filer som varje deltagare får ladda upp. Detta antal visas inte för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande så om du vill att de ska veta det så måste du ta med det i instruktionen till uppgiften.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English