Tillåt borttagande

Om du aktiverar detta så kommer deltagare att kunna ta bort uppladdade filer när som helst innan de skickar in dem för betygssättning.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English