Att formatera text

När Du skriver text i Moodle så finns det ett flertal format som Du kan välja för att formatera text på allt beroende på vad Du kan och vilken typ av webbläsare Du använder.

I vanliga fall kan Du bara låta den här inställningen vara och saker och ting bör fungera ungefär som Du förväntar Dig .

1. Moodles autoformat

Det här formatet är bäst när Du använder vanliga webbformulär för att skriva in något (istället för Richtext-redigeraren). Skriv bara in text som vanligt, som om Du skrev ett e-postmeddelande.

När Du sparar text kommer Moodle att göra ett antal saker för att automatiskt formatera texten åt Dig.

URL:er som t ex: http://yahoo.com eller t.o.m. www.yahoo.com kommer att omvandlas till länkar.

Dina radbrytningar ändras inte och tomma rader kommer att inleda nya stycken.

Teckenkodade 'smilies' såsom :-) kommer automatiskt att omvandlas till en grafisk bild.

Du kan t o m lägga in HTML-kod om Du vill och den kommer inte att ändras.

Mer info om Moodles autoformat

2. HTML format

Det här formatet utgår från att texten är ren HTML-kod. Om Du använder en HTML-redigerare för att redigera texten så är detta standardformatet - alla kommandon på verktygsraden skapar HTML åt Dig.

Även om Du inte använder Richtext-redigeraren så kan Du använda HTML-kod i Din text och den bör visas exakt så som Du har tänkt Dig.

Till skillnad från Moodles autoformat så sker ingen automatisk formatering

Mer info om HTML i Moodle

Mer info om Richtext HTML-redigeraren

3. Rent textformat

Detta format är bra när Du behöver lägga in mycket HTML-kod som Du vill ska visas precis så som Du har skrivit den.

Det översätter fortfarande teckenkodade 'smilies' och nya rader men i övrigt så ändras inte Din text.

4. Textformatet "Markdown"

Textformatet "Markdown" är utformat för att göra det lättare för dig att skriva välformaterade XHTML-sidor utan att använda något annat än den typ av text som du använder när du skriver ett e-postmeddelande.

Det passar väldigt bra när man ska skriva rena textsidor med några rubriker och listor med utan alltför många länkar och bilder.

Mer info om textformatet "Markdown"

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English