Distanslärare

Den här sidan visar en lista på de personer som, av systemadministratören, har registrerats som distanslärare på den här kursen.

Du kan använda det här formuläret för att tilldela varje person en roll (titel) såsom 'professor', 'assistent', 'handledare' osv. Dessa kommer att visas på deltagarförteckningen för Din kurs. Om Du inte anger någon roll så kommer standardvalet, det förinställda värde som Du har angivit på sidan 'Inställningar' för kursen att gälla.

Du kan ockå ordna den här listan efter någon princip (för att placera distansläraren först t ex). Välj bara någon siffra från menyerna i 'Ordna'-kolumnen. När Du har valt 'Spara ändringar' kommer Du att se den nya ordningen.

OBS! Ett specialfall inträffar om Du använder 'Dölj' för lärare. I det fallet så kommer distanslärarna INTE att visas i kurslistorna eller deltagarförteckningen. De kommer att vara 'dolda' för de lärande (ifall de inte gör inlägg i forumen etc).

Du kan även välja om du vill att en (distans)lärare ska ha rätt att redigera kursen. Icke-redigerande lärare kan bara leda kursen, inte göra om den. De kan:

  1. inte ändra kursens struktur
  2. inte registrera eller avregistrera studenter/elever/deltagare/lärande
  3. sätta betyg/avge omdömen
  4. leda aktiviteter
När de delas in i en grupp så kan de bara utföra uppgift 3 och 4 i den gruppen.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English