Att skifta mellan roller

Via den här menyn kan du tillfälligt skifta över till en annan roll så att du kan se hur den kursen skulle se ut för någon som har denna andra roll.

De roller som är tillgängliga är desamma som de roller som du har rätt att tilldela användare.

När du är klar med att navigera omkring i kursen så kan du återgå till din egentliga roll genom att använda knappen på kurssidan eller länken längst upp på en valfri sida.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English