Roller

En roll är en samling tillstånd som har definierats för hela systemet. Du kan tilldela en viss roll till specifika användare i specifika sammanhang.

Du kan t.ex. ha en roll som kallas för "(Distans)lärare" som är inställd så att den ger (distans)lärare tillstånd att göra vissa saker och andra inte. När en sådan roll väl finns så kan du tilldela den till någon i en kurs för att göra dem till "(distans)lärare. Du skulle även kunna tilldela rollen till användare som kan utöva den i en kurskategori så att de kan undervisa på alla kurser i den kategorin. Du kan också tilldela någon rollen i ett mycket avgränsat och specifikt sammanhang som t.ex. bara i ett visst forum.

En roll måste ha ett namn. Om du behöver ett namn för rollen på ett flertal språk så kan du använda multilang syntax som t.ex.

  <span lang="en">Teacher</span> 
  <span lang="es_es">Profesor</span> 
  
Om du gör detta så måste du se till att inställningen "filtrera strängar" är aktiverad i din installation.

Kortnamnet är nödvändigt för andra plugin-program i Moodle som kan behöva referera till dina roller (t.ex. när du laddar upp användare från en fil eller när du gör inställningar för registrering via ett plugin-program för det).

Beskrivningen är helt enkelt till för att du ska kunna beskriva din roll med egna ord så att var och en kan förstå syftet med den rollen.

Se även Sammanhang, Tillstånd, Tilldela roller and Överskridanden.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English