Att spara redigerade språkfiler

Det går att antingen spara redigerade filer i föräldrakatalogen för språket (huvudpaketet) eller, vilket är att föredra, i den lokala katalogen för det aktuella språket, parentlanguage_local.

Den lokala katalogen kommer att skapas automatiskt om den inte redan finns.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English