Registreringsperiod

Den här inställningen anger antalet dagar som en student/elev/deltagare/lärande kan vara registrerad på den här kursen (med start från när de registrerar sig)

Om detta är aktiverat så kommer studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande att avregistreras automatiskt när den angivna tiden har gått ut. Det här är mest användbart för kurser med kontinuerlig intagning utan ett specifikt start- eller slutdatum.

Om Du inte aktiverar detta så kommer studenten/eleven/deltagaren/den lärande att kvarstå som registrerad på den här kursen tills Du avregistrerar dem manuellt.

Om Du har valt att administrera denna kurs som en metakurs då kommer registreringsperioden inte att användas.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English