Kursformat i Moodle

LAMS kursformat

Det här formatet innebär att gränssnittet för "the Learning Activity Management System (LAMS)" blir centralt för kursen. LAMS-formatet måste ställas in av en administratör.

SCORM-format

Det här formatet visar ett SCORM-paket i den första sektionen på kursens hemsida. (SCORM/AICC-modulen tillhandahåller en alternativ metod för att visa ett SCORM-paket i en kurs.)

Veckoformat

  • Den här kursen är organiserad enligt en bunden veckoplanering med ett tydligt startdatum och ett slutdatum. Varje vecka innehåller aktiviteter. En del av dessa, dagboken t ex kan ha fönster som är öppna, i säg, två veckor - därefter är de inte längre tillgängliga.

Ämnesformat

  • Detta liknar veckoformatet, bortsett från att 'veckan' kallas 'ämne'. Ett ämne är inte bundet av ett tidschema, studietakten är fri.

Gemenskapsformat

  • Det här formatet är organiserat kring ett huvudforum, det sociala forumet som visas på kursens hemsida. Det är bra för situationer som kräver en friare form. Det behöver inte ens vara en kurs. Det kan t ex vara en anslagstavla för en avdelning.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English