Den här inställningen avgör huruvida studenter/elever/deltagare/lärande ska kunna registrera sig själva genom att använda det standardmässiga interaktiva "plugin"-programmet (t.ex. intern registrering) för kursen eller om de ska få se meddelandet "Det går f.n. inte att registrera sig på den här kursen".

Den här inställningen har ingen inverkan på icke-interaktiva "plugin"-program (t.ex. extern databas registrering). Därutöver så kan man alltid tilldela användare rollen som student/elev/deltagare/lärande via länken Tilldela roller i blocket "Administration av kurs".

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English