Förvald standardroll

Det här är den roll som tilldelas användare när det inte uttryckligen har tilldelats en roll, som t.ex. när användare registrerar sig själva på din kurs med hjälp av ett lösenord.

Den används också som en förvald standard av olika "plugin"-program för registrering som alltså registrerar deltagare på den här kursen med hjälp av data från andra system.

I de flesta fall är det bäst att spara detta som förvald standard för webbplatsen så att administratören kan bestämma vad som ska vara standardroll för alla kurser.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English