Sammanhang

Sammanhang är de områden i Moodle där man kan tilldela användare olika roller.

De är arrangerade på ett hierarkiskt sätt, med tillstånd som ärvs från högre till lägre sammanhang.

  1. System (hela installationen)
  2. Ingångssidan ("kursen på webbplatsnivå")
  3. Kategorier för kurs
  4. Underkategorier för kurs
  5. Kurser
  6. Block och aktiviteter

Se även Roller, Tillstånd, Tilldela roller och Överskridanden.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English