Att tilldela roller

Genom att tilldela en roll till användare i ett sammanhang så ger du dem de tillstånd som den rollen innefattar. Detta gäller både för det aktuella sammanhanget och alla lägre sammanhang.

Sammanhang:

  1. System (hela installationen)
  2. Ingångssidan ("kursen på webbplatsnivå")
  3. Kategorier för kurser
  4. Underkategorier för kurser
  5. Kurser
  6. Block och aktiviteter

Så om du t.ex. tilldelar en roll som student/elev/deltagare/lärande till en användare i en kurs så kommer de att ha den rollen i den kursen men även i alla block och aktiviteter inne i den kursen. De tillstånd som de sedan rent faktiskt kommer att inneha kan vara beroende av andra roller och av överskridanden som har definierats.

Sen även Roller, Sammanhang, Tillstånd och Överskridanden.

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English